Kultamuseossa sinua palvelevat

MUSEON HENKILÖKUNTA

Heli Heinäaho

museonjohtaja

heli.heinaaho[at]kultamuseo.fi

p: 050 - 464 1980

Jukka Lenardic

museomestari

museomestari[at]kultamuseo.fi

p: 040 - 166 2988

Hanna Mattila

amanuenssi

hanna.mattila[at]kultamuseo.fi

p: 0400 - 688 128

Sari Sieppi

toimistosihteeri

sari.sieppi[at]kultamuseo.fi

p: 040 - 505 6121

Kauko Launonen

Kultamuseosäätiön asiamies

kauko.launonen[at]kultamuseo.fi

p: 0400 - 395 024

.

KULTAMUSEOSÄÄTIÖN HALLITUS

Arja Mäkitalo

Puheenjohtaja, Sodankylän kunta

Varajäsen: Päivi Vauhkonen

Jari Huotari

Varapuheenjohtaja, Inarin kunta

Varajäsen: Anu Avaskari

Kauko Launonen

Kultamuseosäätiön asiamies

Antti Hjalmar Aarnio-Wihuri

Jäsen, Wihuri-yhtiöt 

Varajäsen: Juha Hellgren

Kimmo Pietikäinen

Jäsen, Geologian tutkimuskeskus

Varajäsen: Petter Johansson

Esko Orava

Jäsen, Kultamuseon Tuki ry.

Varajäsen: Anita Kumpulainen

Pirjo Seurujärvi

Jäsen, Metsähallitus

Varajäsen: Siiri Tolonen

Inkeri Syrjänen

Jäsen

Kultamuseosäätiö perustettiin elokuussa 2009 ylläpitämään ja lisäämään tietoisuutta Lapin kullankaivun kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. 

Säätiön tarkoituksena on säilyttää ja esitellä kullankaivuperinnettä ja kullankaivua yleisestikin sekä koota kullankaivuun liittyvää esineistöä ja aineistoa näytteille asetettavaksi. 

 Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Kultamuseota, joka on ammatillisesti hoidettu, Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen piiriin kuuluva erikoismuseo.

KULTAMUSEO, Tankavaarantie 11 C, 99695 TANKAVAARA